watch sexy videos at nza-vids!
Logo
Bt1: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ..
1. Tại sao Đảng ta cho rằng diễn biến hòa bình là 1 trong những nguy cơ của CM nước ta hiện nay. trách nhiệm của sinh viên là gì để đẩy lui nguy cơ đó.
Diễn biến hòa bình chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược Diễn biến hòa bình là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v... Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ.
Diễn biến hòa bình được tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.
• Về hệ tư tưởng: Dùng nhiều kế hoạch và phương tiện, tuyên truyền, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Marx Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như những nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước thay thế chủ nghĩa Marx Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng ý thức hệ tư bản chủ nghĩa.
• Về định hướng phát triển: Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tạo áp lực và gây sức ép buộc Việt Nam quay trở lại chủ nghĩa tư bản.
• Về thể chế pháp luật: Đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng. [5]
• Xóa bỏ chủ nghĩa Marx Lenin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.
• Xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Lý luận được sử dụng thường xuyên là Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài", là "bóp nghẹt dân chủ", vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng. Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước này.
• Gây bất ổn chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Cách thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc hỗn loạn chính trị.
• Làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế.
• Chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó dẫn tới biến chất xã hội.
• "Phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. Tách rời quyền lãnh đạo của Đảng ra khỏi quân đội và công an, để dễ bề kích động đảo chính, bất ổn chính trị, quân sự.
Chủ nghĩa đế quốc sử dụng nhiều biện pháp để chống chính phủ Việt Nam trên một số lĩnh vực:
• Phối hợp đồng bộ giữa bên ngoài và bên trong. Khai thác những người bất mãn, chống đối trong nước, nhất là một số trí thức và cán bộ biến chất, những người cơ hội chính trị. Xuyên tạc và phủ định chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chiến thuật dùng chính cộng sản chống lại và phản bác chủ nghĩa cộng sản.
• Dùng tâm lý chiến, lặp lại những lý luận cũ như "chủ nghĩa Marx đã lỗi thời", "kinh tế thị trường định hướng XHCN đang bế tắc" v.v., để gây nhiễu thông tin, gây hoang mang, làm giảm niềm tin của người dân trước thềm Đại hội Đảng.
• Huy động và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả phương thức truyền miệng cổ điển. Lợi dụng những yếu kém, bất cập của chính Việt Nam, nhưng được nhào nặn, thổi phồng, với dụng ý chống phá. Phủ định những thành tựu của Đổi mới, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi đen chế độ XHCN tại Việt Nam.
• Sử dụng những người cơ hội, phản Đảng. Tách Đảng ra khỏi dân, đối lập Đảng với dân. Thổi phồng khuyết điểm, yếu kém của chính những phần tử cơ hội, quan liêu, tham nhũng rồi quy kết Đảng, đánh đồng kẻ xấu với người tốt. [5]
Sinh viên, với trách nhiệm đầy đủ và khả năng trình độ nhận thức của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực ở nhà trường, từng địa phương để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của kẻ địch. Trước hết mỗi người luôn nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ những tổ chức mà mình tham gia sinh hoạt. Luôn chủ động giải quyết tết mối quan hệ giữa cá nhân, nhà trường và xã hội.Tuyên truyền mọi người luôn nâng cao cảnh giác trước những âm mưu của địch.

2. Vì sao nói DBHB là quá trình tạo nên những điều kiện thời cơ của bạo loạn lật đổ . những đặc trưng chủ yếu của BLLĐ

+ Đặc trưng chủ yếu của BLLĐ: Hoạt động BLLĐ bằng bạo lực có tổ chức của Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động. để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mục đích của BLLĐ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc Trung ương.


Bt2: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
1. đặc trưng của vũ khí công nghệ cao là gì? để giải quyết mối quan hệ con người và vũ khí yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất
Tóm lại: Vũ khí công nghệ cao có những đặc điểm nổi bật sau
- Khả năng tự động hoá cao
- Tầm bắn (phóng) xa
- Độ chính xác cao
- Uy lực sát thương lớn

2. phân tích khả năng đánh thắng chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
+ Điểm mạnh:
•Độ chính xác cao, uy lực sát thương lớn, tầm hoạt động xa.
•Có thể hoạt động trong những vùng nhiễu, thời tiết phức tạp, ngày, đêm, đạt hiệu quả cao hơn hàng chục đến hàng trăm lần so với vũ khí thông thường.
•Một số loại vũ khí công nghệ cao được gọi là vũ khí “thông minh” có khả năng nhận biết địa hình và đặc điểm mục tiêu, tự động tìm diệt…

+ Điểm yếu:
•Thời gian trinh sát, sử lý số liệu để lập trình phương án đánh phá phức tạp, nếu mục tiêu thay đổi dễ mất thời cơ đánh phá.
•Dựa hoàn toàn vào các phương tiện kỹ thuật, dễ bị đối phương đánh lừa
•Một số loại tên lửa hành trình có tầm bay thấp, tốc độ bay chậm, hướng bay theo qui luật…dễ bị bắn hạ bằng vũ khí thông thường
•Tác chiến công nghệ cao không thể kéo dài vì quá tốn kém. Dễ bị đối phương tập kích vào các vị trí triển khai của vũ khí công nghệ cao.

•Dễ bị tác động bởi địa hình, thời tiết, khí hậu dẫn đến hiệu quả thực tế khác với lý thuyết. Do đó, nên hiểu đúng đắn về vũ khí công nghệ cao, không quá đề cao dẫn đến tam lý hoang mang khi đối mặt. Ngược lại, cũng không nên coi thường dẫn đến chủ quan mất cảnh giác.

Là sv phải làm gì để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
-Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.-Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.-Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú.- Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự.- Vận động mọi người tham gia quân sự.

Bt3: Xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới
trình bày quan điểm của đảng nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
- Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam là một bộ phận hợp thành quan trọng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh thổ và biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự ổn định, bền chắc của đất nước Việt Nam. CHủ quyền lãnh thổ Việt Nam là khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong phạm vi lãnh thổ, gồm cả vùng đất, vùng trời, nội thuỷ, lãnh hải và lãnh thổ đặc biệt của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không thể thành công nếu chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia không được xây dựng và bảo vệ tốt, bị xâm phạm.
- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam
Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là kết quả đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Người Việt Nam luôn phất cao hào khí anh hùng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong dựng nước và giữ nước, xây dựng và gìn giữ biên cương, lãnh thổ quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn và bảo vệ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó
- Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau
Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm này phù hợp với luật pháp và lợi ích của Việt Nam, phù hợp với công ước và luật pháp quốc tế, cũng như các lợi ích của các quốc gia có liên quan
Trong giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biên giới, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau
Về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là: Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với vùng biển, đảo của Việt Nam trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí về vấn đề này. Tuy nhiên, vì lợi ích an ninh chung của các bên hữu quan, Việt Nam sẵn sàng đàm phán hoà bình để giải quyết, trước mắt là đạt tới sự thoả thuận vê “Bộ qui tắc ứng xử” trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Biển Đông
- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang là nòng cốt
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhà nước thống nhất quản lí việc xây dựng, quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước
Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo qui định của pháp luật
liên hệ bản thân
+ Không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; từ đó củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lập, tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
+ Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng cao quí và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
+ Thực hiện tốt về chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại trường
+ Sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng tự nguyện tham gia quân đội nhân dân, công an nhân dân khi Nhà nước yêu cầu. Tình nguyện tham gia xây dựng và phục vụ lâu dài tại các khu kinh tế - quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hải đảo vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.Bt4: Dân tộc tôn giáo +an ninh quốc gia an toàn xã hội.
1. anh , chị hãy trình bày nhận thức của mình về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
+ Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
+ Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
+ Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia
+ Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia
+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia
2. Anh chị hãy phân thích những quan điểm của đảng và nhà nước về an ninh xã hội bảo vệ nhà nước
a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng quản lú của nhà nc, nd làm chủ, công an là lực lượg nòng cốt trog sự nghiệp bảo vệ an nih quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xh
-đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an nih quốc gia và giữ gìn TTANXH
-phát huy quyền làm chủ của dân trên lĩnh vực bảo vệ ANQD và giữ gìn TTATXH
- tăng cường hiệu lực quản lí của nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an nih quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xh
-công an là lực lượng nồng cốt
b) Kết hợp chặt chẽ nv xd và bảo vệ TQ
-phát huy truyền thống của dt”dựng nc đi đôi giữ nước”
-xd là cái gốc của bảo vệ, bảo vệ là bộ phận hợp thành xd
c) Bảo vệ ANQG phải kết hợp chặt chẽ vs giữ gìn trật tự, ATXH
-an ninh quốc gia đc bảo vệ vững chắc sẽ tạo đk thuận lợi để bảo vệ trật tự an toàn xh
-trật tự an toàn xh đc giữ vững sẽ tạo đk củng cố an nih quốc gia
3. Phân tích liên hệ trách nhiệm của sv
+Nhận thức đúng cuộc đấu tranh để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là 1 bộ phận of đấu trah giai cấp diễn ra gay go và quyết liệt
Phức tạp và lâu dài
+phát hiện những tô chức cá nhân có hành vi lôi kéo học sinh sinh viên tham gia các hoạt động trái vs páp luật
+tham gia xây dựg nếp sốg văn mih
+tham gia các hđộng xh
+nhận thức được các nguy hại of tệ nạn xh , tham gia các chương trìh qgia phòng chống tội phạm
+học tập nâng cao trình độ chính trị, kh-kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn có lquan
+tăng cường rèn luyện thể lực học tập tốt môn giáo dục quốc phòng-an nih,góp phần chuẩn bị cho lực lượng ss chiến đấu để cống hiến cao nhất những khả năg của mình để góp phần xd thành côg XHCN


4. Tại sao bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội phải dựa trên nền tảng và kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội

Bt5: Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
1. Phân tích quan điểm về quần chúng nhân dân về vị trí quần chúng nhân dân, vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
* Vị trí: Quần chúng nd là lực lượng đông đảo, là nền tảng cho 1 nc, là gốc rễ của 1 dân tộc, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của xh
* Vai trò: - Quần chúng nhân dân có khả năng phát hiện, quản lý, giáo dục, cải tạo các loại tội phạm để để thu hẹp dần đối tượng phạm tội .
- Khi nào người dân có ý thức tự giác, có tinh thần làm chủ trong việc xây dựng cuộc sống mới lành mạnh, khi đó sẽ khắc phục dần những sơ hở , thiếu sót mà địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng.
- LL CA có hạn, nên công tác BV AN TT không thể thực hiện bằng chuyên môn đơn thuần mà phải làm tốt công tác vận động quần chúng ND.


2. Trách nhiệm của sv đối với phong trào
a) Mỗi SV phải có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm công dân với công cuộc BV AN-TT cuả tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và làm cơ sở cho sự phát triển của đất nước.
b) Mỗi SV tự giác chấp hành các qui định về đảm bảo an ninh trật tự của nhà trường và của địa phương nơi cư trú.
c) Tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh trật tự của địa phương.
d) Luôn luôn nêu cao ý thức tự giác, tích cực tham gia hoạt động phòng chống tội phạm ở địa phương, phát hiện những hiện tượng tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong nhà trường và nơi cư trú kịp thời, cung cấp cho cơ quan CA để có biện pháp ngăn chặn và giải quyết.Xoắn xoắn: dự bị động viên, dân quân tự vệ
1. Hãy phân tích quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc
- XD DQTV vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính.
- Quán triệt quan điểm QPTD và ngtắc công bằng XH, pháp chế hoá nghĩa vụ tham gia tổ chức quân tự vệ
- DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của ĐẢng và Nhà nước

2. Dộng viên công nghiệp quốc phòng là j? phân tích quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
• ĐVCNQP là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bi cho quân đội của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng, nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương… phục vụ cho quốc phòng, nhằm giành thế chủ động, bảo đảm phát huy tiềm lực mọi mặt của quốc gia, duy trì ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khái niệm trên thể hiện khái quát một số nội dung sau:
+ ĐVCNQP được chuẩn bị từ thời bình là việc làm thường xuyên từ trung ương đến địa phương.
+ Động viên công nghiệp quốc phòng không áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
+ Có thể động viên hoặc động viên cục bộ: Chiến tranh tương lai nếu xảy ra là một cuộc chiến tranh hiện đại, đối phương chủ yếu sử dụng vũ khí công nghệ cao, bất ngờ tiến công từ xa vào các mục tiêu trong yếu trên phạm vi cả nước, bằng pháo binh không quân, tên lửa hành trình… Vì vậy, động viên công nghiệp quốc phòng chúng ta phải chuẩn bị từ thời bình, bảo đảm cho đất nước luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng được với mọi tình huống.

+ XD LL DBĐV đảm bảo số lượng đông, chất lượng cao, XD toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.
+ XD LL DBĐV phải phát huy sm tổng hợp cả hệ thống chính trị.
+ XD LL DBĐV đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.


Bt7: Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
1. Vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm trong nhà trường (4 ý)
2. Chủ trương quan điểm của đảng và các văn bản pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
Chủ trương, quan điểm
Nghiêm cấm mọi hình thức hoạt động tệ nạn xã hội, xử lý thích đáng những tên hoạt động chuyên nghiệp, hoạt động có ổ nhóm, những tên cầm đầu hoặc tổ chức lôi kéo người khác đi vào con đường tệ nạn xã hội.
chủ động phòng ngừa ngăn chặn không để tệ nạn xã họi lây lan phát triển gây tác hại đến đời sống nhân dân và trật tự, an toàn xã hội.
giáo dục cải tạo những người mắc tệ nạn xã hội làm cho trở thành công dân có ích cho xã hội

Văn bản pháp luật: Trong quá trình đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, NN ta luôn trú trọng đến việc nâng cao vai trò, hiệu quả của pháp luật và đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh công tác này, như: tội chứa mại dâm: tội môi giới mại dâm; tội mua dâm người chưa thành niên; tội đánh bạc; tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; các tội phạm về ma tuý..3. Trách nhiệm của nhà trường và của sinh viên
e) Phòng chống tội phạm trong nhà trường
Trách nhiệm của nhà trường
- Thực hiện đầy đủ chương trình phòng chống tội phạm tệ nạn XH trong nhà trường.
- Xây dựng trong sạch lành mạnh không có các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn XH và tội phạm
- Tổ chức cho HS - SV ký cam kết không tham gia tệ nạn XH, không có hành vi hoạt động phạm tội. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật.. ..
- Phát động các phong trào trong nhà trường hưởng ứng các cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
- Phối hợp với LL công an rà soát phát hiện, cung cấp thông tin số HS - SV có biểu hiện nghi vấn..
- Đấu tranh xoá bỏ các tụ điểm hoạt động tệ nạn XH ở khu vực xung quanh trường.
e) Phòng chống tội phạm trong nhà trường
Trách nhiệm của học sinh
- Không ngừng học tập nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật và ND cơ bản nhất về phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền phổ biến phát luật cho mọi người. Chấp hành nghiêm chỉnh những nội qui, qui định của nhà trường
- Trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa tội phạm, tham gia vào các tổ chức cờ đỏ .. tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực trường, lớp; phát hiện các hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh trong trường, lớp; các quan hệ nam nữ không lành mạnh, các hành vi nghi vấn nghiện ma tuý, cờ bạc, lô đề, cá cược.. có thể dẫn đến phạm tội.
- Khi có vụ phạm tội xảy ra trong khu vực trường, lớp phát hiện và cung cấp cho cơ quan chức năng những thông tin có liên quan đến vụ việc phạm tội, người phạm tội;
tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi người mà có thể cộng tác giúp đỡ LL công an một cách công khai hay bí mật.

By HKT - CH1D11